Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de voorwaarden voor aankopen in onze webshop. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich zonder voorbehoud akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Betaling

Bestellingen die via onze webshop worden gedaan dienen in principe vooraf betaald te worden door overmaking van het totale verschuldigde bedrag naar de bankrekening van 3LSHOP o.v.v. het ordernummer. Het totale verschuldigde bedrag inclusief de verpakking & verzendkosten dient binnen 10 dagen op de door ons vermelde bankrekening te worden overgemaakt . Indien de betaling na 10 dagen nog niet (volledig) is overgemaakt wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Verpakking & verzendkosten

Zendingen tot 30 kg worden verzonden met Parcel BV en kennen binnen Nederland een vast tarief. Zendingen naar België worden verstuurd met DPD koeriers en kennen een vast tarief. Wanneer u hebt gekozen voor dhl4you zal deze naar de door u gekozen afhaal locatie verstuurd worden met DHL hierbij mag de zending niet zwaarder zijn dan 10 kg.
Alles wat wij versturen word zeer discreet verpakt.

Levering

Wij versturen uw bestelling via Parcel. Indien u een bestelling geplaatst heeft en de betaling is ontvangen, wordt het nog dezelfde dag (indien mogelijk) verstuurd doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, u ontvangt van Parcel, op het door u geregistreerde e-mail adres in onze web shop, het tracking nummer.
Wij proberen onze webshop zoveel mogelijk up to date te houden d.w.z. dat alle producten die wij aanbieden in onze webshop op voorraad zijn en dus direct leverbaar. Mocht het zo zijn dat er toch een product niet meer op voorraad is word er altijd contact opgenomen met de besteller.
Indien u tijdens de aflevering niet aanwezig bent krijgt u een briefje door de brievenbus, of u word middels e-mail in kennis gesteld, waarmee u contact kunt opnemen met Parcel om af te spreken wanneer en waar u het pakketje wilt ontvangen. 
Indien de koper gebruik wenst te maken van dhl4you neemt u dan contact met mij op voor de dichts bijzijnde afhaal locatie bij u in de buurt dit kan middels e-mail: info@3lshop.nl of op telefoonnummer: +31(0)641308387.

Adreswijzigingen

U dient ons op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing. Indien u dit niet tijdig heeft gedaan, blijft u aansprakelijk voor alle artikelen die, voor u bestemd, naar uw oude adres worden gezonden.

Webshop

Het registratieformulier bevat alle gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te kunnen uitvoeren, het is dus noodzakelijk dat u alle gegevens volledig invult. Hier door kunt u snel bestellen en zal uw bestelling zo accuraat en efficiënt mogelijk behandeld worden. Wij garanderen dat uw gegevens veilig worden bewaard en alleen gebruikt worden ten behoeve van de bedrijfsadministratie.

Bestellingen via onze webshop kunnen alleen d.m.v de keuze tijdens het afrekenen voldaan worden.

Vanaf het moment dat de koper een bestelling heeft geplaatst gaat deze een wettelijke koop overeenkomst met ons aan en dient dan ook de bestelling af te nemen.

Prijzen

Onze prijzen, zoals genoemd op deze site, zijn inclusief 21% BTW (mits anders vermeld). Indien noodzakelijk houden wij het recht voor deze te wijzigen.

Ruilen  

opruimings artikelen kunnen niet retour 

Het is mogelijk om kleding, lingerie en/of laarzen te ruilen mochten deze onverhoopt niet passen met uitzondering van kleding en/of lingerie die om hygiënische redenen het niet toelaten om geruild te worden (body\'s, slips, latex, nylons, etc.), of uitdrukkelijk vermeld staan op onze website!
Kleding, lingerie en laarzen kunnen tot 14 dagen na factuurdatum worden geruild. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van de zending als de bezorger van Parcel niemand op het afleveradres aantreft.

De bestelling moet binnen 14 dagen retour gestuurd worden wil de koper het een of ander omruilen. Binnen deze termijn van 14 dagen heeft de koper het recht de artikelen te passen en indien van toepassing om te ruilen.

Alle kledingstukken en/of laarzen, met uitzondering van kleding en/of lingerie die om hygiënische redenen het niet toelaten om geruild te worden (body\'s, slips, latex, nylons, etc.), of uitdrukkelijk vermeld staan op onze website, kunnen omgeruild worden tegen elk ander kledingstuk, lingerie en/of laarzen maat of kleur met minimaal dezelfde waarde. Eventuele meerwaarde van de omruiling wordt in rekening gebracht van de koper.

De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn en dienen verpakt te zijn in de originele verpakking.

De verzendkosten voor het retourneren van het te ruilen artikel(en) komen voor rekening van de koper. Het pakje dient voldoende gefrankeerd te worden anders kunnen wij het niet in ontvangst nemen.

Het omruilen duurt ongeveer 1 week voordat u de nieuwe zending terug in huis heeft. Deze verzendkosten voor het opsturen van het nieuwe artikel(en) is ook voor rekening van de koper, eventuele verdere omruilingen berekenen wij ook de verzendkosten door volgens de tarieven van Parcel.

Het adres waar de pakjes naar retour gestuurd mogen worden ontvangt de klant van ons zodra de klant kenbaar heeft gemaakt dat deze een artikel wil ruilen.

Afzien van uw aankoop

Wanneer u uw bestelling heeft ontvangen en het artikel(en) om wat voor reden dan ook niet aan uw verwachtingen voldoet kunt u afzien van uw aankoop met uitzondering van kleding en/of lingerie die om hygiënische redenen het niet toelaten om geruild te worden (body\'s, slips, latex, nylons, etc.)  Hierbij zorgt u ervoor dat wij middels een e-mail ingelicht worden waarom u van uw aankoop afziet, u zorgt ervoor dat wij binnen 14 dagen het bestelde artikel(en) retour hebben ontvangen waarna wij controleren of deze niet gedragen en/of defect is, wanneer wij dit hebben gecontroleerd en goed gekeurd hebben ontvangt u binnen 7 dagen het aankoop bedrag minus de verzendkosten terug op uw rekening hiervoor ontvangen wij van u uw rekeningnummer en de te naamstelling.

Let op wanneer het reeds een omruiling betreft geven wij absoluut geen bedrag retour u dient echt iets anders uit te zoeken in onze web shop.

Defect product

Mocht u onverhoopt een defect product ontvangen of vertoont het geleverde enig ander mankement, dan dient u dit uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling per e-mail of telefonisch te melden en dienen wij het defecte artikel(en) met begeleidend schrijven binnen 8 dagen retour te ontvangen. Bij gegronde defecten heeft de koper recht op een nieuw artikel.

Het omruilen duurt ongeveer 1 week voordat u de nieuwe zending terug in huis heeft. Eventuele kleurverschillen tussen de opgegeven kleur in natura en de digitale afbeeldingen op de website en/of catalogus, zijn wegens technische redenen niet te vermijden. Wijzigingen als gevolg van technische verbeteringen blijven voorbehouden, zo ook veranderingen in maatspecificatie, modelaanpassingen, kleur verfbad etc..

Reclamatie niet ontvangen bestelling

De koper is verantwoordelijk voor het tijdig melden van een niet ontvangen zending of ingeval een of meer artikelen zoek zijn geraakt, ten laatste binnen 8 dagen na betaling. Na deze termijn van 8 dagen zijn wij niet verplicht de reclamatie m.b.t. de zending in behandeling te nemen. Indien de koper binnen de genoemde termijn van 8 dagen claimt een zending niet te hebben ontvangen zijn wij verplicht een handtekening te overleggen. Dit onderzoek via Parcel kan enige weken duren. De koper verplicht zich ertoe zijn medewerking te verlenen bij dit onderzoek. Indien via Parcel blijkt dat de zending niet is aangekomen dienen wij de zending na te leveren binnen 1 maand. Is dit niet mogelijk of is het artikel uitverkocht dan dient de koper een alternatieve keuze te maken, geld retour voor deze tweede zending is uitgesloten.

Transportrisico

Levering van de goederen wordt verzorgd door Parcel, waarbij het risico van vermissing en/of de beschadiging niet voor ons zal zijn.
In geval van retourzending is het transportrisico bij de koper totdat de zending bij ons is aangekomen.
Bij het weigeren van een aangeboden levering dan wel bij het niet tijdig regelen met Parcel komen de gemaakte verzendkosten voor rekening koper op basis van de tarieven van Parcel. Bij het niet tijdig betalen van deze factuur (binnen 14 dagen) wordt de inning van het openstaande bedrag uithanden gegeven aan een incasso bureau. De hiermee in verbandhoudende gemaakte kosten komen voor rekening koper.

Garantie

Wij garanderen de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door ons geleverde artikelen. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij normaal en oordeelkundig gebruik, zal door ons binnen de garantieperiode van 2 maanden na aankoop ofwel gratis worden hersteld, ofwel zal het artikel gratis worden vervangen.

De door ons verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van; onjuist gebruik, gebruik voor andere toepassing dan waarvoor het artikel door ons ontwikkeld en geproduceerd is, het niet of niet juist in acht nemen van de wasvoorschriften etc..

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.3lshop.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.3lshop.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.3lshop.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.3lshop.nl verkregen is.